•  Narozen 30. 10. 1973 v Kutné Hoře
  • 1988 – 1992 Gymnázium Voděradská v Praze
  • 1993 – 1999 AVU v Praze – obor malba
  • 1998 – 1999 doplňující studium zaměřené na učitelství pro ZUŠ a SOŠ
  • 2006 – 2007 mimořádné studium na Katedře alternativního a loutkového divadla v oboru scénografie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze
  • Od roku 2007 studium doktorského studijního programu Specializace v pedagogice – Teorie výtvarné výchovy na KVK PF UJEP

 

Martin Kuriš je autor, který se věnuje převážně malbě. Je to malíř, který svý­mi obrazy vypráví příběhy. Po studiu na AVU v Praze (1993 – 1999) se věnuje malbě a působí jako pedagog na UJEP v Ústí nad Labem. Ve své převážně figurální, výrazně narativní tvorbě vypráví děje, které se odehrávají v bezčasí autorova vnitřního světa vidění a prožívání. Tyto obrazy vždy inspiračně vy­cházejí ze skutečnosti, která se děje kolem nás. Jeho obrazy jsou příběhy se silným obsahem lidské výpovědi. Vedle malby se Kuriš věnuje i pedagogice a loutkovému divadlu.

 

Pocity z uplynulého ročníku sympozia?

Pocity z uplynulého ročníku jsou krásné. Prostředí Ostravy, Vítkovic a železáren je velmi inspirativní. Samotný projekt SMALT ARTu je obrov­ský. Kromě zajímavé technologie v malbě, konfrontaci součastného umě­ní, má i vzdělávací přesah a to je na něm nejkrásnější. Děkuji za pozvání a milé přijetí v Ostravě.

www.kuris.cz